Boligprosjekter

Mange Bekker Arkitektur

Lillehammer, etablert 2018

2019 Prosjektarkitekt
Hagejordet byggetrinn 1, 6000 m2
50 leiligheter, i samarbeid med Lund Hagem Arkitekter

Illustrasjonsplan hagejordet lillehammer regulering boligprosjekt rekkehus mange bekker arkitektur oppland
Arkitekt arkitektur illustrasjon leilighet bolig prosjekt hagejordet lillehammer regulering mange bekker arkitektur trekonstruksjon
Arkitekt arkitektur modell leilighet hagejordet lillehammer regulering regulasjon boligområde

RAM arkitektur AS

Lillehammer – ansatt/medeier 2011–2018

2018 Prosjektarkitekt
Redskapshuset, Lillehammer, 2200 m2
Leilighetsbygg

2016 Arkitektmedarbeider
Vaskeriet, Lillehammer, 1600 m2
Leilighetsbygg

2015 Arkitektmedarbeider
Lunde fjellstue, Venabygdsfjellet, 1500 m2
Fritidsleilighetsbygg

2015 Prosjektarkitekt
Storgata 100, Lillehammer, 1600 m2
Leilighetsbygg, skisseprosjekt og byggesøknad

2013 Prosjektarkitekt
Grønstads gate 53, Lillehammer, 1200 m2
Leilighetsbygg, skisseprosjekt

2013 Arkitektmedarbeider
Ersgaard III, Lillehammer, 1000 m2
Leilighetsbygg

arkitekt enebolig modern Lillehammer Oppland norge
Uteplass Lillehammer, enebolig, utepeis, arkitekt arkitektur, hytte gudbrandsdal, hafjell, kvitfell
Eik trapp, arkitekt Lillehammer, enebolig, hytte kvitfjell

lund hagem Arkitekter

Oslo – ansatt 2003–2011

2010 Arkitektmedarbeider
Boligtårn i Bjørvika, 20 000 m2
Detaljprosjektering

2005
Arkitektmedarbeider
Kragerø golfpark, 10 000 m2
Spahotell og fritidsleilighetsbygg

Bjøvika barcode oslo lund hagem arkitektur leilighet tårn
Kragerø spa hotell Lund Hagem arkitektur fritidsbolig golf park
Kragerø spa hotell Lund Hagem arkitektur fritidsbolig golf park