prosjekter mange bekker

Pågående og nylig ferdigstilte prosjekter

langhuset tomannsbolig, hamar

Status: detaljprosjektering

Huset er tegnet for to brødre som vil bygge en tomannsbolig til familiene sine. Den er koblet sammen med noen felles funksjoner på en stor, men smal og utfordrende tomt som skråner lett.

 Begge familiene er friluftsfolk og ønsker at boligen skal gi følelsen av å være ute på tur, med sterk forbindelse til utearealene.

 Hovedfunksjonene er plassert i frittstående rom omgitt av åpne oppholdsarealer. Soverommene er plassert som telt rundt et bål.

Voss active hotell

Status: parallell regulering og rammesøknad

Voss Active Design hotell skal være en unik og spennende overnattingsmulighet på Voss. Gjestene skal få følelsen av å være ute i naturen, med spektakulær utsikt mot elva.

Hotellet blir planlagt som én hovedbygning med lobby, restaurant og konferansesenter, og fem frittstående småhus med én til tre enheter i hvert småhus.

De frittstående småhusene er utformet slik at de gir mest mulig utsikt både innenfra og fra bakenforliggende eiendommer, og må være plassert opptil tre meter over bakkenivå på grunn av flomfare.

T-HUS, LILLEHAMMER

Status: detaljprosjektering

Denne boligen skal ligge tett inntil et uberørt naturområde, og et T-formet bygg gir spennende muligheter for uterom med ulike kvaliteter, mot flere himmelretninger. Planløsningen innendørs er åpen, men T-formen definerer tre ulike soner – en for barn, en for voksne og en sone med felles oppholdsrom, der kjøkkenet er husets hjerte.

Gulvet og tak trapper ned og gir variert himlingshøyde. Et stort takutstikk gir inntrykk av at ute- og innearealene går over i hverandre.

Tomtens store høydeforskjell er brukt som en kvalitet, med boligen prosjektert over to plan. I sokkeletasjen er det dobbelgarasje, bod, inngang og hybel/gjesteleilighet. Hovedetasjen har alle hovedfunksjoner på ett plan og direkte adkomst til utearealene.

flux capacitor-hytte, kvitfjell

Status: forprosjekt

Når man har en hyttetomt med utsikt i alle retninger, må hytten utformes slik at man ikke går glipp av noe. Denne hytten er derfor tegnet rundt et trekantet kjøkken med tre fløyer. Det er plassert slik at man fra kjøkkenet kan se mot alle himmelretninger, samtidig som man har kontakt med alle de tre fløyene. Store taksutstikk gir en vakker, buet form, og er også praktisk. Utearealene er overdekket, og takutstikk kombinert med spilevegger holder fasaden fri for snø. I lav vintersol skaper det et fascinerende lysspill.

hagejordet, Lillehammer

Status: under regulering

I samarbeid med Lund Hagem Arkitekter jobber Mange Bekker med planlegging og regulering av et nytt boligområde på Lillehammer. Området er planlagt med 270 nye boliger, både leiligheter og rekkehus, og med barnehage i et parkområde sentralt i prosjektet. Parkering er stort sett under bakken. Det gir redusert kjøreareal og flere bilfrie tun. De er koblet til et stort, felles uteareal som strekker seg gjennom hele Hagejordet.

Konferansehus, OSLO

Status: skisseprosjekt, Oslofjorden

Dette konferanserommet er koblet til et eksisterende hotell, helt ute i sjøkanten ved Oslofjorden. Kombinasjonen sollys og sjø gir spennende muligheter. Et stort takoverheng og flyttbare spilevegger brukes til å dempe direkte sollys. Samtidig slippes reflektert lys fra vannet inn og skaper et unikt og levende lysspill i konferansehuset.

Elvetun, VOSS

Status: ferdigstilt 2018

Inntil nylig var dette et tradisjonelt 50-tallshus i nokså dårlig stand, men med en spektakulær beliggenhet. Mange Bekker har i samarbeid med byggherren utviklet bygningen og den unike naturtomten, rett ved Raundalselva på Voss. I prosjekteringen måtte vi ta hensyn til flere strenge krav som regulerte størrelse og form. Huset er ombygd og påbygd av byggherren selv; en dyktig snekker som har skapt seg et drømmested ved elvebredden.

ny trapp i gammelt hus

Status: Ferdigstilt 2019

Trapp i svartstål og furu med integrert bokhylle. Trappen erstatter en gammel tretrapp i et eldre hus. Målet var å få et lettere, mer åpent og moderne utrykk. Trappen er orientert slik at oppholdsrommene i begge etasjer blir knyttet bedre sammen, og den er sentralt plassert, rett etter inngangen.