Elg tårn espedalen, moose tower, Mange bekker arkitektur, Lillehammer, laft, trehus, tårn, fritidshytte, hytte, friluftsliv, ruten fjellstue, dalsæter, gudbrandsdal, modern

MANGE BEKKER ARKITEKTUR

Arkitekturprosjektering fra konsept til byggeplass

Mange Bekker Arkitektur har base på Lillehammer, men tar oppdrag over hele landet. Vi har mer enn 15 års praksis fra norsk byggebransje, natur, klima og kultur og bred kompetanse på ulike bygningstyper og størrelser. I likhet med kundene våre har vi et høyt ambisjonsnivå, og et genuint ønske om å utvikle bygninger utenom det vanlige.

Les mer om Mange Bekker og prosjektene våre.

prosess

Fra skisse til byggeplass – og alt imellom

1. Skisseprosjekt
2. Forprosjekt
3. Tilbudsunderlag
4. Detaljprosjekt
5. Oppfølging på byggeplass

Arkitekten spiller en sentral rolle  og gjør langt mer enn å levere et sett med tegninger. Her finner du en beskrivelse som gir oversikt over hva de ulike fasene i et nytt prosjekt inneholder, og hva som ligger til grunn når vi setter opp et honorartilbud. Siden ethvert oppdrag er unikt, så vil det også variere hva vi tilbyr, men det vil alltid framgå av anbudet hva som inngår i ditt konkrete prosjekt.

Les mer

KONTAKT

Mange Bekker Arkitektur
Fabrikken
Løkkegata 9
2615 Lillehammer

sam@mange-bekker.no
+47 417 93 290